“Teams op alle niveaus worden in toenemende mate aangesproken op continue (resultaat)verbetering.

Programma’s zoals Lean, Agile, Scrum, Six Sigma worden veelvuldig en breed toegepast echter de duurzaamheid van deze projecten valt op de langere termijn vaak tegen…….”


Inleiding

CaseClinic_200.png

Het succes van verbeter- en innovatie projecten hangt sterk af van het niveau van bewustzijn van het Team en de Individuele Teamleden; Waar staan Wij voor?  en ‘Waar sta Ik voor?’.

Duurzame transformatie vindt plaats als Denken, Voelen en Handelen=Gedrag onderdeel is van een cultuur die motiveert, inspireert en empowered.


Voor Wie?

SensingJourneyTeams op alle niveaus binnen een organisatie van Directie, Management Team, Afdeling tot en met Project- en Productie-Teams.

 

 


Doel?

SPT_Stuck_300_01) Toekomst Creëren: bepalen van de Visie.
2) Organiseren: wie, wat doet, wanneer enz.
3) Reflecteren: vanuit ander perspectief naar jezelf, de opdracht, oplossingen en het eigen proces kijken.
4) Dialoog voeren: open communicatie via positive inquiry.


Methode

Prototyping

Tijdens de groepssessies is de rol van de coach vooral gericht op het bewaken van (integriteit van ) het proces. Regelmatig zullen evaluaties van het groepsproces en de realisatie van de teamdoelen plaatsvinden.

De filosofie van Transformationeel Leiderschap  van de Theory-U is het referentie kader.