Sectoren & Expertise

IN2-U heeft een ruime ervaring op verschillende gebieden, hierbij een weergave per sector.

Manufacturing Machines:

 • Rationalisatie, Optimalisatie en continue verbetering van processen binnen Supply Chain (Planning, Inkoop, Warehousing, Projecten) en Operations (Productie, Assemblage, Facility, Kwaliteit).
 • Working Capital reductie programma’s; voorraden, betalingscondities klanten, leveranciers, doorlooptijdreducties.
 • Opzetten en implementatie QMS systeem en organisatie.
 • Definitie en Implementatie KPI dashboard.
 • Herinrichting en uitbreiding productie en warehouse faciliteiten op basis van Lean Lay-Out analyses.
 • Transformatie van Divisie structuur naar Functionele structuur voor 40 globale productie sites, footprint analyses.
 • ERP: definitie, implementatie en optimalisatie SAP R3
 • LEAN: Introductie Lean op de werkvloer.
 • Opzetten Integrale Change control op basis van Cost of Non Quality.
 • Efficiency en kostenreducties programma’s met behulp van cross functionele teams.
 • Optimalisatie Leverperformance leveranciers: kwaliteit, prijs en leverbetrouwbaarheid.
 • Outsourcen van niet kern of onrendabele activiteiten : facility, transport, lassen.
 • Opstellen investeringsplannen en budgeten.

Manufacturing Automotive

 • Ontwerp en herinrichting warehousing en interne/externe supply ketens volgens Lean Principes.
 • Reorganisatie en integratie van lijn bevoorrading onder één verantwoordelijkheid
 • Europese en globale transport benchmarking voor Multi Sites.
 • ERP: Implementatie en optimalisatie BAAN IV; paperless supply.
 • Opzetten onderhouden KPI dashboard
 • Opzetten en beheer 3PL contracten voor transport en opslag.
 • EDI: integratie (Forecasting, Delivery, Invoicing) met klanten en leveranciers.
 • Ramp-Up planning van nieuwe producten.
 • Packaging analyses, ontwerp en beheer.

Manufacturing Pharma/Food

 • Transfer van Business/Productie met In- en Uit- faseren van productie in lijn met regulatory eisen voor registratie in meerdere landen.
 • Opzetten 3PL op basis van GDP
 • Opzetten KPI dashboard
 • Re-organisatie van Planning en Customerservice afdelingen in lijn met groei.
 • Definitie, Implementatie en Validatie SAP R3 voor procesindustrie modules: SD, PP-PI en MM/WM.
 • Introductie KANBAN bevoorrading tussen magazijn en productie.
 • Opzetten en onderhouden SLA’s met klanten, leveranciers en logistieke dienstverleners.
 • Deelname OEE verbeterprogramma’s
 • Key-Account Management
 • Kaizen-Leader Lean binnen Supply Chain (Customer Service, Planning, Inkoop, Warehouse.
 • Change Management incl. Artwork Management
 • Optimalisatie en Integratie van processen met QA/QC, Regulatory, Productie, Engineering, Finance en Sales.
 • Rationalisatie van leveranciersbestand in samenwerking met corporate organisatie.
 • Outsourcing opslag gevaarlijke goederen, returnable packaging.

Productie Metaal

 • Turn-Around Management; Aanpassingen in de organisatie en reductie van overhead met als doel winstgevendheid te herstellen.
 • Reorganisatie shopfloor in celstructuur richting zelfsturende teams.
 • Mede opzetten en Business Development rond 3D metaal printen.
 • Investeringsanalyses.
 • Leiden van automatiseringsprojecten.
 • Uitvoeren van haalbaarheid studies.
 • Opzetten voor- en nacalculatie analyses.

Voor meer info klik voor LinkedIn profiel