Onder invloed van de technologische ontwikkelingen, met name in de communicatie technologie, heeft de industrie in de laatste 20 jaar een ongekende toename van productiviteit en complexiteit laten zien die zich het beste laat illustreren aan de hand van onderstaande info-graphic:

INDUSTRY4-0
Bron: DFKI 2011

Industrie 4.0 (of ook wel Smart Industrie genoemd) staat voor de vierde industriële revolutie. Dit kan het beste worden omschreven als een nieuw niveau van organisatie en controle van de gehele waardeketen gedurende de levenscyclus van producten.

Het is ingericht op de steeds meer geïndividualiseerde eisen van de klant. De cyclus begint bij het product idee en loopt vervolgens via de bestelling, ontwikkeling en productie door tot en met de levering van producten voor de eindklant inclusief alle benodigde service en eindigt met recycling :

arp-industry-4
Bron: Deloitte 2015; CPPS=Cyber-Physical Production Systems

“De snelle ontwikkeling van de technologieën die de Industrie 4.0 aanjaagt dwingt de maakindustrie om de ontwikkeling van hun organisaties en mensen te versnellen.

Dit vraagt om leiderschap 4.0 gericht op horizontale- en verticale samenwerking in de Interne en Externe ketens met als doel door Co-Creatie de toegevoegde waarde in de keten te maximaliseren.”

Lees meer in artikel Industrie 4.0 vraagt om Leiderschap 4.0!