Transformatie: ‘Een Reis langs de U

“‘Transformatie‘ is een vertaling van het woord Metamorfose uit het oud Grieks
en betekent ‘van gedaante doen veranderen’ of ‘verwisselen, herscheppen’.

‘Transformatie’ is niet hetzelfde als ‘Verandering’ met de betekenis van
‘wijzigen, anders maken’.

Een verandering kan ongedaan gemaakt worden; Een transformatie niet!

“Een reis langs de U eindigt altijd op een andere plaats dan het startpunt omdat tijdens het proces van het doorlopen van de U iets nieuws wordt geboren en in de wereld wordt gebracht.”

5 movements v3

CC License by the Presencing Institute – Otto Scharmer

Het Theory Transformatie Proces kent 5 stappen waarbij op het laagste punt van de U alle ‘ballast’ uit het verleden wordt achtergelaten (Laten Gaan) om daarna te kunnen verbinden met de bron van Inspiratie en Intuitie (Laten Ontstaan).

“‘Presencing is een samenvoeging van de Engelse woorden ‘Presence‘ en ‘Sensing‘, en laat zich het beste omschrijven als ‘Het vermogen het grote geheel te zien‘ en hier vanuit als Individu, Team of Organisatie nieuwe initiatieven te Co-Creëren.”

Via Prototyping=Leren door Doen en Ervaren’, worden de nieuwe Initiatieven vormgegeven waarna ze worden uitgevoerd en verankert in de organisatie en keten.

Voorbeelden van organisaties die met  leiderschapsontwikkeling volgens de Theory-U aan de slag zijn gegaan zijn: Triodos Bank, Daimler, Pricewaterhouse Coopers, Fujitsu, Shell en Hewlett Packard.

Lees meer over Transformatie & Theory-U…..

IN2-U ’s Aad Berkhout heeft meerdere jaren ervaring met de toepassing van de Theory-U in de praktijk en met succes!

Lees ook interview  ‘TheoryU in de Maakindustrie’