Transformationele Coaching

“Het faciliteren van Transformatie van binnenuit
door het bewustzijn te vergroten over het eigen handelen
en aanwezige potentieel.”


Hiervoor bieden  IN2-U Coaching aan op het niveau van Uw Business en Teams:

Business Coaching

Business CoachingIn deze steeds sneller veranderende maatschappij wordt van organisaties in toenemende mate passend, dynamisch leiderschap gevraagd.

Business leiders zijn op zoek naar authenticiteit en vernieuwing, zowel op het gebied van hun leiderschap als voor de ontwikkeling van hun organisatie.

Lees meer…..


Team Coaching

Team CoachingTeam Coaching is erop gericht team in zijn denken en handelen in beweging of ontwikkeling te brengen door het bewust te maken van het in het team aanwezige potentieel aan talenten, kennis en vaardigheden.

Lees meer…..