“Leiders dienen in de huidige tijd niet meer alleen een organisatie draaiende te houden, maar ook te Inspireren, een Visie uit te dragen en de Condities te scheppen waarbij het maximale potentieel van de organisatie en de mensen tot bloei kan komen.”

Inleiding

CaseClinic_200.pngBusiness Coaching zorgt ervoor dat zowel het doelgerichte denken & handelen als het denken & handelen in termen van betekenis en zingeving in balans is.

Het kunnen waarnemen en duiden van diverse ontwikkelingen, zoals op sociaal-maatschappelijk, technologisch, politiek en sociaal-economisch vlak is daarbij van groot belang.

Een Business Coach, als sparring partner op gelijkwaardig niveau, kan daarin een essentiële rol vervullen.


Voor Wie?

SensingJourney

Business Coaching is voor topmanagers met veel verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Ze zijn werkzaam in complexe krachtenvelden en hebben de behoefte aan een coach om mee te sparren op het gebied van leiderschap, strategieontwikkeling, bedrijfsvoering en andere zakelijke beslissingen.


Doel

SPT_Stuck_300_0

Het vergroten van de effectiviteit van de manager en het versterken van diens leiderschapskwaliteiten door middel van zelfreflectie, zelfontwikkeling en zelfinzicht.

Hierbij richt de Business Coach zich niet alleen op de persoon van de manager maar eveneens op de context waarin deze functioneert.


Methode

Prototyping

De filosofie van Transformationeel Leiderschap  van de Theory-U is het referentie kader voor de coaching waarbij de behoefte van de cliënt centraal staat.