Groot geworden door Klein te blijven…

Wie herinnert zich deze slogan en televisie reclame van de SNS bank uit de jaren 90? De boodschap was dat deze bank groot is geworden door de persoonlijke aandacht voor zijn klanten. De huidige kleine aandeelhouders die al hun geld door de nationalisatie van de bank zijn kwijtgeraakt denken hier nu ongetwijfeld anders over……waar ging het mis?

Groot geworden door klein te blijven commercial

In het oppertunisme SNS te laten groeien tot een grote speler werden in de vastgoed grote risico’s genomen met het geld van de deelnemers en kleine aandeelhouders waarna, onder invloed van de recessie, de reserves als sneeuw voor de zon verdwenen…..de ondergang van SNS was een feit. Bestuurders met aanzienlijke bonussen hadden de slogan verheven tot:

“Klein geworden door Groot te doen”

Ik denk hier regelmatig aan als ik lees over misstanden bij grote woningcorperaties, scholen combinaties en multinationals die als gevolg van overnames en fusies in mijn ogen veraf zijn komen te staan van de kern van hun activiteiten, producten of diensten. CEO’s en bestuurders die vanuit een glazen torens nauwelijks of niet hun gezicht laten zien op de werkvloer van de bedrijven; de plaats waar daadwerklijke waarde word toegevoegd: Niet in share holder value of hun diepe zakken maar de man/vrouw op de werkvloer die direct bijdragen aan een tevreden klant, client of patient.

De vraag die je jezelf als bestuurder/CEO zou moeten stellen is waar er daadwerkelijk waarde word toegevoegd, wat de verwachtingen van de klanten zijn en wat hier voor nodig is. Uit eigen ervaring weet ik dat er veel energie word gestoken om de verwachtingen van de klanten en de markt in kaart te brengen echter in de vertaling naar de werkvloer gaat het vaak mis. Gebrekkige communicatie, onduidelijke visie, het niet (willen) luisteren naar de werkvloer, korte termijn denken en voorop stellen van shareholder value allemaal zaken die iedereen wel in meer of mindere mate zal herkennen. De laatste jaren echter ervaar ik een nog gevaarlijkere tendens……….een toenemende mate van Oppertunisme bij bestuurders!

Definitie van Oppertunisme:

“Opportunisme (Latijn opportunus) is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd. De term opportunisme wordt ook wel gebruikt voor voordeel zoeken in de mogelijkheden wanneer ethiek geen rol speelt, bijvoorbeeld in het dierenrijk of in sport en spel. Hoewel het woord opportuun doorgaans een positieve connotatie heeft, heeft opportunisme dat veelal juist niet. Iemand die van opportunisme beticht wordt, is iemand die zich aan alle situaties aanpast om er zo voor zichzelf het meeste voordeel uit te slepen.”

Bron: Wikipedia

Het gedrag van de bestuurders die hebben geleid tot de bankencrisis is in mijn ogen grotendeels te wijten aan een hoog gehalte aan oppertunisme. Het belang van het collectief/maatschappij is ondergeschikt gemaakt aan het eigenbelang; ethiek en principes zijn hierdoor met voeten getreden.

Oppertunisme nauw verbonden met Egoïsme:

Egoïsme (uit het Latijn: ‘ego’ betekent ‘ik’), ook wel ikzucht of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap. Egoïsme in morele zin is een persoon die meer aan zijn eigen bevrediging denkt dan aan de bevrediging van anderen. Dit wordt algemeen als een negatieve eigenschap beschouwd.

Bron: Wikipedia

Door het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap leer je je Ego en de hieraan gekoppelde drijfveren kennen. Dit bewustzijn geeft toegang tot een diepere en intensievere verbinding met jezelf en je omgeving. Met persoonlijke leiderschap als basis kan de volgende stap gemaakt worden naar transformationeel leiderschap waarbij medewerkers hun motivatie niet alleen ontlenen aan extrinsieke factoren, maar ook aan intrinsieke factoren. Gedrag wordt niet alleen gemotiveerd door de beloningen, maar ook door het proces dat naar die beloningen leidt. Een leider moet daarom in staat zijn om ook zaken als normen, waarden, behoeften en capaciteiten te beïnvloeden en hiermee mensen te verbinden.

Leiderschap in de huidige tijd omvat volgens mijn beleving: het uitdragen van een visie en waarden binnen de organisatie die getuigen van het willen dragen van maatschappelijk verantwoordelijkheid en het stimuleren van het bijbehorende gedrag door het geven van het goede voorbeeld.

Momenteel is er een slogan op de televisie van Verzekeraar Klaverblad die lijkt te willen breken met het verleden:

“Als je maar lang genoeg gewoon blijft, wordt je vanzelf bijzonder!”

Klaverblad commercial Fusie?

Ik hoop niet dat ze, zoals de SNS, uiteindelijk toch te prooi vallen aan het sluimerende oppertunisme!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s